Základní online kurz NLP a koučinku

Objevte klíče k poznání nových možností…

Osvojte si mimořádně efektivní techniky ze sféry NLP a koučinku. Naučte se rozšířit možnosti svých reakcí a měnit zaměření své pozornosti na řešení. Certifikovaný kurz obsahuje 40 profesionálně zpracovaných tematických výukových videí ze zážitkového záznamu online semináře, textové doplňkové materiály a závěrečný test.

6 900 Kč

Co říkají o kurzech jejich účastníci?

Kurz mi otevřel dveře do světa efektivního online koučinku. Odhalil mi možnosti, ukázal vhodné techniky a usměrnil v tom, co naopak pro online vhodné není. Přestože jsem zakoupila kurz ze záznamu, naprosto mě vtáhnul do dění a měla jsem pocit, že jsem součástí.
Vendula Jelínková
Kurz Nové techniky pro online koučink byl úžasný, moc děkuji! Nejsilnější zážitek jsem si odnesla z techniky „přijetí a (od)puštění“, která přinesla úlevu, lehkost a ještě víc prohloubila mou vnitřní radost. Těším se, až techniku nabídnu i svým klientkám.
Iva Tichá
Skvěle odvedená online práce, jasné a hlavně praktické informace. Prostor na dotazy, příjemná a podporující atmosféra. Přeji hodně dalších povedených projektů.
Milena Řehořová
Online kurzy jsou skvělé! Stejně jako u „živých“ kurzů – profesionální zpracování, spousta informací a praktických cvičení využitelných v osobním životě i koučovací praxi. I přes obrazovku je cítit příjemná atmosféra, přijetí a sdílení. Na škále od jedné do deseti – deset!
Dita Zbořilová
Přestože nejsem velkým příznivcem online prostředí, byla jsem nadšená. Velmi příjemná atmosféra, společné sdílení, nabíjející energie. Kurzy mě velmi obohatily – nejen hloubkou informací, ale i spoustou nových technik a sebezkušenostních cvičení. Překvapující, co vše je možné uskutečnit v online prostředí. Zároveň vše skvělé i po technické stránce. Velké děkuji.
Renata Štefková
Online kurzy se spoustou informací a praktických ukázek. Osobní setkání mají samozřejmě jinou atmosféru, ale i online kurz mě dokázal krásně vtáhnout do dění. Jako velké plus vidím možnost se k jednotlivým částem kurzu v případě potřeby vracet a znovu si je připomenout a nastudovat.
Štěpánka Líznerová
Online kurz je praktický, skvěle využitelný a snadno uchopitelný pro moji práci kouče.
Monika Meliva
Profesionální, obohacující a inspirující. Krásně vysvětleno, jak pracovat v online prostředí. Online kurzy mi přinesly především hlubší zamyšlení se nad tématy z koučovacího výcviku. Dokázal jsem se s odstupem času dívat a přemýšlet jinak a zároveň jsem si doplnil věci, které mi unikly nebo jsem jim nevěnoval takovou pozornost. Díky!
Tomáš Řezníček
 • Efektivní, v praxi osvědčené nástroje a techniky pro změnu
 • Rychlost učení se formou prožitku
 • Nahlédnutí do principů fungování naší mysli tak, jak je vidí teorie NLP
 • Základy koučinku, NLP a metod pro rozvoj kreativity
 • Struktura a rámec pro rozhovor, který druhé rozvíjí
 • Rozšíření a prohloubení užitečných dovedností pro vlastní praxi práce s druhými lidmi
 • Hmatatelné výsledky v realizaci žádoucí změny životní reality

Kdy se rozhodnout pro tento kurz?

Chcete-li rozšířit své možnosti pro uchopení způsobů řešení a vytváření nových vzorců jednání a myšlení…

Díky kurzu získáte...

Díky efektivním nástrojům a technikám získáte více možností, jak měnit vzorce svého myšlení z fixace problému na myšlení problém řešící. Postupně proniknete do mnoha možností toho, jak se cítit lépe ve všech směrech. Obdržíte nový rozměr sebepoznání. Seznámíte se se základy koučinku, NLP a s metodami pro rozvoj kreativity. Osvojíte si základní strukturu a rámec rozhovoru, který druhého člověka rozvíjí. Významně rozšíříte a prohloubíte své dovednosti pro svou praxi. Kdykoliv se budete moci vrátit k tématu, které vás zajímá.

Kurz je určen vám, pokud...

Chcete vědět, jak lze otáčet neuvědomovaný vzorec fixace problému směrem k jeho řešení. Už vám nevyhovuje ulpívání v zacyklení se v módu „NEJDE, NEMOHU“, ale namísto toho vás láká možnost otestovat si práci s technikami pro změnu emocí a vytváření nových vzorců myšlení a jednání. Kurz je stejně tak i pro vás, pokud koučink a sebekoučink používáte ve svém životě a tyto nástroje vám nefungují tak, jak čekáte, že by fungovat mohly či měly. Pokud toužíte po změně a nové energii, těšíme se na vás!

V kurzu nenajdete...

Nečekejte prázdný obsah pro obsah. Základním přístupem je dlouholetá praxe, bezpečný rámec a konkrétní výsledky. Nesetkáte se tu s manipulací a nucením ke koupi čehokoliv.

Důležité upozornění

Tento kurz koučinku a NLP je zaměřen na osobní rozvoj a zlepšení komunikačních dovedností. Tento kurz nenahrazuje žádnou odbornou lékařskou ani psychologickou či psychoterapeutickou pomoc.

3 tematické části

Kurz vychází ze základů metodiky NLP a koučinku tak, jak ho chápou jeho zakladatelské větve, které na základě dlouholeté praxe doplňuje o aktuální inovace.

40 výukových lekcí

Každá ze 3 částí se skládá z krátkých přednášek, konkrétních ukázek variant koučovacích rozhovorů, NLP technik a z praktických prožitkových cvičení. Získáte přes 6 hodin audiovizuálního záznamu.

Certifikát o absolvování

Na základě úspěšně vyplněného testu získáte digitální certifikát o absolvování kurzu.

Co se v kurzu naučíte

Objevte probíraná témata…

 • Problémový rámec myšlení vs. rámec myšlení problém řešící
 • Jak otáčet zaměření pozornosti (či rozhovor) tak, aby nedocházelo k další fixaci problému, ale k jeho řešení
 • Co to je obětní přístup k řešení a jak se lze tohoto rámce úvah zbavovat
 • Jak funguje naše mysl
 • Jak zachází NLP s jazykem, aby nedocházelo k fixaci problémového stavu
 • Základní zásady a principy koučinku a NLP
 • Jak vést rozhovor s druhým člověkem / se sebou samým, aby rozvíjel
 • Jak správně používat rámec GROW
 • Jak specifikovat cíl
 • Jak správně a s lehkostí používat SMART
 • Jak škálovat
 • Jak udržet strukturu
 • Metoda NLP „Pohled z budoucnosti“
 • Základní principy NLP
 • Jak na otevřené otázky
 • Co to jsou nástroje pro koučink
 • Co to jsou silné otázky a jak je používat
 • Jak vytvořit zázračnou otázku
 • Jak správně používat metody postavené „na úhlu pohledu za problémem“
 • Jak pracovat s afirmacemi, tak aby skutečně fungovaly
 • Jak na kreativní vizualizace
 • Jak pracovat s kreativitou a kreativním módem přemýšlení
 • Jaké jsou možnosti, kompetence a hranice koučinku a NLP – co tvoří bezpečný rámec pro aplikaci metodiky

Technické nároky a podpora

Pro vstup do tohoto online kurzu nejsou nutné žádné předchozí zkušenosti s koučinkem či NLP – to jediné, co je k jeho absolvování třeba, je vaše chuť dívat se na věci jinak a také aktuální verze některého z běžně používaných webových prohlížečů (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari aj.), prostřednictvím kterého budete do kurzu přistupovat. Pokud byste přece jen měli s čímkoliv nějaký problém nebo něčemu nerozuměli, neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese muj@akor.cz. Naše online podpora je vám dostupná po celou dobu přístupu k zakoupenému produktu.


 • Tento kurz tvoří digitální obsah, který je zpřístupněn prostřednictvím uživatelského profilu na stránkách mujakor.cz (uživatelský profil je vytvořen automaticky během objednávky).
 • Koupí tohoto produktu získáváte aktuální verzi online kurzu. V případě jeho budoucích aktualizací získáváte i tyto.
 • Po zakoupení je vám k dispozici online podpora na emailové adrese muj@akor.cz
 • Kurz je tvořen audiovizuálními záznamy, online testy a textovým materiálem v PDF.
 • K přístupu do kurzu je nutné disponovat aktuální verzí standardního internetového prohlížeče (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari aj.)
 • Nabízíme záruku 100% spokojenosti – pokud vám kurz nebude vyhovovat, napište nám a my vám vaše peníze vrátíme.

Profesionální zpracování

Vše v profesionální kvalitě zpracování, s příjemným průběhem, prakticky, bez slovní vaty, zbytečností a manipulace.

Certifikát o absolvování

Na základě úspěšného absolvování závěrečného testu získáte digitální certifikát o absolvování kurzu.

Studijní materiál

Každá lekce je doplněna srozumitelným textovým materiálem sloužícím k usnadnění vstřebání nových informací.

Pusťte si ukázku 

Jak to uvnitř vypadá…

Chci objevit základní principy NLP!

Pokud si chcete osvojit praktické techniky NLP pro každodenní život, těšíme se na vás!

6 900 Kč

Celým kurzem vás provede Mgr. Markéta Hamrlová, Ph.D.

Majitelka koučovací školy AKOR s více než 20letou profesní praxí s lidmi v obtížných životních situacích


Záruka 100% spokojenosti

Nikdo z nás rád nekupuje „zajíce v pytli“. Pokud vám kurz nebude vyhovovat, napište nám důvod a my vám vaše peníze vrátíme.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, příslušná Česká obchodní inspekce. Ze zákona máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14 dnů.